Numer 4 (222) – kwiecień 2023 r.

Nr miesięcznika:
4/222
Rok Wydania:
2023
Miesiąc:
Kwiecień
Wydawca:

Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK
37-700 Przemyśl
ul. Aleje XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1
Telefon: +48166785061
sekretariat@kultura.przemysl.pl
Epuap: /PCKIN/SkrytkaESP

W numerze:
 • Przemyślanki znane i nieznane” – Katarzyna Kostecka
 • „Pan Mieczysław dołączył do grona stulatków” – Witold Wołczyk
 • „BEZCENNY i Przemyśl” – Ewa Grin-Piszczek
 • „W drodze do Sarmackiej Doliny” – Lucjan Fac
 • „Rozpoczynamy realizację przedsięwzięcia PRZEMYŚL(any) System Informacyjny PSI” – Rafał Porada
 • „Nowości archeologiczne w przemyskim muzeum” – rozmowa Andrzeja Koperskiego z kierownikiem Działu Archeologicznego MNZP Magdaleną Krzemińską
 • MARKOWA – Obchody Narodowego dnia Pamięci Polaków Ratujących Żydów” – Ks. Maciej Flader
 • „Od redakcji” – Krzysztof Fil
 • „Na jubileusz EKONOMIKA – krótka historia szkoły na Fica” – Renata Vu-Thanh
 • „Wyrusz po przygodę z genealogią!” – Agnieszka Bobowska-Hryniewicz
 • „Z kart historii Teatru Fredreum” – Agnieszka Bobowska-Hryniewicz
 • „Rocznik Przemyski. Literatura i Język, zbiory Pawlikowskich i Norwid na nowo – czyli marcowe wydarzenia w PBP” – Maciej Waltoś
 • „W hołdzie żołnierzom antykomunistycznego podziemia” – Witold Wołczyk
 • „Ogłoszono przetarg na realizację kolejnego etapu rewitalizacji Twierdzy Przemyśl na cele turystyki kulturowej” – Karolina Cynkar
 • „Kalendarz imprez PCKiN ZAMEK na kwiecień 2023 r.” – info.
 • „BIG CYC AKUSTYCZNIE” – Tomasz Beliński
 • „Światowy Dzień Poezji i Międzynarodowy dzień Teatru na Zamku Kazimierzowskim” – Tomasz Beliński
 • „PCKiN ZAMEK  – ZAPOWIEDZI IMPREZ” – Tomasz Beliński
 • „Święty Józef – milczący opiekun” – Ewa Lichota
 • „ARTYŚCI Z NASZEGO PODWÓRKA…” – Elżbieta Cieszyńska
 • „PRZYSTAŃ POETYCKA” – Maria Gibała
 • „Przemyśl z nagrodą za pogłębianie relacji polsko-ukraińskich” – Witold Wołczyk
 • „Już rok upłynął…” – Kamil Krukiewicz
 • „175. rocznica Węgierskiej Wiosny Ludów” – Kamil Krukiewicz
 • „Uroczysta sesja rady Powiatu Przemyskiego” – Kamil Krukiewicz
 • „Z nowości filatelistycznych” – info.
 • „Nagrodzono laureatów I edycji przedsięwzięcia – Przemyśl jest PRZE!dsiębiorczy” – Rafał Porada
 • „Nowoczesne katolickie liceum w pojezuickich murach…” – Agnieszka Andrzejewska
 • „Anna Jenke jako wzór dobrego ucznia i przykład pedagoga oddanego sprawom wychowania i edukacji” – Ks. Grzegorz Delmanowicz
 • „Wielkie święto w przemyskiej szkole muzycznej” – Witold Wołczyk
 • „Paryż – odliczanie czasów przed Letnią Olimpiadą 2024 r.” – Tomasz Pudłocki
 • „Ulana Krawczenko – pamiętana/nieznana poetka” – Tomasz Pudłocki
 • „MNZP – w oczekiwaniu na Zmartwychwstanie – uroczystości Wielkiej Soboty” – Małgorzata Dziura 
Zespół Redakcyjny::

Janusz Bator, Tomasz Beliński, Agnieszka Bobowska-Hryniewicz, Elżbieta Cieszyńska, Lucjan Fac, Krzysztof Fil – red. nacz., Maria Gibała, Ewa Gin-Piszczek, Mirosław Majkowski, Monika Maziarz, Piotr Michalski, Tomasz Pudłocki, Witold Wołczyk.

NP IV 2023.jpeg

Opublikował(a): PCKiN ZAMEK Data publikacji: 01-11-2023 18:25 Modyfikował(a): PCKiN ZAMEK Data modyfikacji: 06-11-2023 11:26

Na skróty