10 listopada 2023 r. - “Polskie zrywy zbrojne 1768-918. Wymiar europejski, ogólnonarodowy i lokalny”

Logo projektu: Tytuł wydarzenia: „Polskie zrywy zbrojne 1768-918. 
Wymiar europejski, ogólnonarodowy i lokalny”

Tytuł wydarzenia: “Polskie zrywy zbrojne 1768-918. Wymiar europejski, ogólnonarodowy i lokalny” – projekt edukacyjno-popularyzatorski Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK

Opis wydarzenia

Projekt o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim ma na celu przybliżenie jednego z najistotniejszych rysów XIX i XX wiecznej kultury polskiej, jakim był (i jest) ethos powstańczy. Ethos ten przedstawiony został przede wszystkim w aspekcie ikonografii związanej z powstaniami, która została zaprezentowana w postaci wystawy reprodukcji obrazów – dzieł stanowiących inspiracji dal wyobraźni zbiorowej Polaków. Obszerny komentarz do owych obrazów oglądający znajdą w towarzyszącym wystawie  – katalogu. Czytelnik znajdzie w nim również próbę wyjaśnienia zjawiska sztuki narodowej, które w dobie zaborów stało się substytutem braku normalnego życia politycznego i wolności wypowiedzi.

Zdjęcie z wydarzenia

Zdjęcie z wydarzenia: “Polskie zrywy zbrojne 1768-918. Wymiar europejski, ogólnonarodowy i lokalny” – projekt edukacyjno-popularyzatorski Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK

Opis wydarzenia ciąg dalszy

Celem lepszego wprowadzenia w atmosferę, jaka towarzyszyła Polakom czasu zniewolenia, otwarcie wystawy uświetnił koncert muzyki romantycznej polskich kompozytorów, m.in. F. Chopina i S. Monuszki, w wykonaniu wybitnych pianistów – pedagogów  wyższych szkół muzycznych. Na scenie Zamku Kazimierzowskiego wystąpili: Janusz Skowron (prof. zw. dr hab. Akademii Muzycznej w Krakowie i Instytutu Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego), Piotr Grodecki (dr hab. prof. AM w Krakowie i UR), Małgorzata Zarębińska (dr hab. prof. UR).

Romantyzm, jak żaden inny nurt umysłowy i artystyczny, odcisnął swe piętno na polskim insurekcjonizmie. Podobnie w dziewiętnastowieczne realia wprowadzły widzów „żywe obrazy”, zainscenizowane przez członków Przemyskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Strojów Historycznych Damy i Huzary.

Galeria zdjęć z wydarzenia

 

Opis ciąg dalszy

Projekt „Polskie zrywy zbrojne 1768-1918. Wymiar europejski, ogólnonarodowy i lokalny” dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”


Autor: Tekst i fotografie Tomasz Beliński
Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK

Opublikował(a): PCKiN ZAMEK Data publikacji: 13-11-2023 11:22 Modyfikował(a): PCKiN ZAMEK Data modyfikacji: 16-11-2023 14:43

Na skróty