27 marca – 23 kwietnia 2024 r. – „365 obrazów na 365 dni” Barbara Hubert - malarstwo

Termin wydarzenia: 27 marca – 23 kwietnia 2024 r.
Nazwa wydarzenia: „365 obrazów na 365 dni” Barbara Hubert - malarstwo
Miejsce wydarzenia: GALERIA ZAMEK Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK
Warunki udziału: Wstęp wolny

Projekt 365 obrazów na 365 dni realizowany w ramach studiów w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego poświęcony jest zagadnieniu pamięci malarskiej oraz powiązanego z nią czasu. Problemem badawczym jest tu tożsamość pamięci - jej znaczenie w wydobywaniu tego, co malarsko istotne, tego co przeszłe i zaprzeszłe. Pamięć  w tym projekcie odnosi się do historii najbliższej-tej , która przed chwilą była naszą teraźniejszością. W projekcie tym odwołuję się do fenomenologicznego ujęcia czasu wg. Husserla, który w swojej filozofii wyodrębniał trzy rodzaje pojęcia  pamięci: retencję, protencję oraz aktualność. Retencja jest zdolnością zatrzymywania w świadomości obecności tego,  co właśnie przeminęło, co przed chwilą było, co jest blisko aktualnego punktu „teraz”. „Symetryczny” do retencji akt: protencja  to przyszłościowy horyzont doznania, swego rodzaju oczekiwanie. Natomiast teraźniejszość, to krótki moment, w którym się aktualnie znajdujemy, przemieniający się  „w oka mgnieniu” w retencję. Projekt 365 obrazów na 365 dni jest najbliżej osadzony w czasie aktualnym. Miał on w założeniu tworzenie jednego obrazu w ciągu jednego dnia, próbę odpowiedzi na pytanie - czy twórczość jako obszar doświadczenia egzystencjonalnego, gdzie istnieje dystans, refleksja, czas, który można zatrzymać na płótnie - można konsekwentnie wpleść w codzienność. Odpowiedź na to pytanie nie jest dla mnie jednoznaczna- powstało 365 obrazów, jednak w czasie nieco dłuższym niż jeden rok. Codzienność -jak to określiła Jolanta Brach-Czaina- krzątactwo- wzięło górę-choć nie całkowitą -nad Twórczością.

Barbara Hubert

Barbara Hubert urodzona  w Rzeszowie, gdzie ukończyła Liceum Sztuk Plastycznych. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie wydział Malarstwa; pierwsze trzy lata w pracowni Profesora Stanisława Rodzińskiego, a następnie w pracowni Profesora Leszka Misiaka, gdzie uzyskała dyplom. Aktualnie mieszka, pracuje twórczo oraz jako pedagog w rodzinnym Rzeszowie.

Od 2022 roku doktorantka Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego. W swoim  przewodzie doktorskim zajmuje się zagadnieniem czasu, przemijania oraz  poszukiwaniem śladów przeszłości - w zróżnicowany  sposób oddalonych od siebie na linii czasowej.

Autorka 41 wystaw indywidualnych, wzięła udział w ponad 80 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.  Inspiracją do powstawania jej prac jest szeroko rozumiana natura.

Plakat

 

Opublikował(a): PCKiN ZAMEK Data publikacji: 27-03-2024 14:41

Na skróty